Huisartsenpraktijk Nieuwenhoven

Nieuwe arts HAIO(23/09/2019)

Dokter Sophie Petit heeft haar opleiding tot huisarts voltooid op 31/8/2019. We wensen haar hierbij proficiat!

Vanaf 1/10/2019  zal ze ons team ook deze winter nog versterken tot maart 2020. Dokter Sophie Petit zal alle dagen aanwezig zijn behalve donderdag.

We verwelkomen dokter An-Marie Hermans als nieuw HAIO(huisarts in opleiding) in onze praktijk vanaf 1 oktober 2019.

Dokter Ilke Callewaert zal opnieuw aanwezig zijn vanaf 14 oktober 2019.


Griepvaccinatieavonden 2019(23/09/2019)

Donderdag 14/11: 19u00-20u30

Dinsdag 19/11: 19u00-20u30

Donderdag 28/11: 19u00-20u30

Neem de dag van uw afspraak uw identiteitskaart en uw vaccin mee!

Meer informatie daaromtrent in "nieuws"


Tevredenheidenquête(23/09/2019)

We willen de tevredenheidsenquête echt gebruiken om onze werking te verbeteren. De mening van onze patiënten is belangrijk voor ons.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBa87O5gJ9ui7Fq61jbywH0N7u0xG4seNPSj900aBHrUlAA/viewform


Overbelasting telefoonlijn op maandagmorgen(23/09/2019)

Onze telefoon is maandagmorgen overbelast (meer dan 120 oproepen!) en patienten kunnen ons niet steeds bereiken voor dringende vragen.

We durven vragen om maandag voormiddag niet te bellen voor voorschriften en niet dringende vragen.

Caroline, onze praktijkassistente, is ook aanwezig maandagnamiddag en alle andere voormiddagen.

Dank u.


Huisartenpraktijk Nieuwenhoven is op zoek naar een nieuwe collega(23/09/2019)

Wij zijn een groeiende multidisciplinaire praktijk in Sint-Pieters-Leeuw (impulseo gebied), waar we met 2 huisartsen, een HAIO, 1 logopedisten, 3 psychologen, 1 diëtiste en een secretaresse samenwerken. Door het plots uitvallen van onze derde collega zijn we op zoek naar een enthousiaste arts om zo snel mogelijk ons team te versterken.

Je kan ons bereiken via eb.nevohnewuein@ofni  of 02/377.51.78 (Siegfried Geens).


                                WELKOM IN ONZE MULTIDISCIPLINAIRE PRAKTIJK


In onze mulidisciplinaire groepspraktijk werken we met 2 huisartsen, 1 HAIO, 3 psychologen (een seksuologe en een tabakoloog), een diëtiste en 1 logopediste.
We streven naar een professionele en kwalitatief hoogstaande continue zorgverlening voor de patiënten. Door goede samenwerking en overleg kunnen we, met de ondersteuning van ons secretariaat, deze zorg verlenen.
Er zijn vaste afspraken over de permanentie, het elektronisch medisch dossier en het globaal medisch dossier(GMD). Voor de patiënt betekent dit dat onze artsen, indien nodig, steeds toegang hebben tot eenzelfde patiëntendossier.
Als groep trachten we zo accuraat mogelijk aansluiting te vinden met de juiste wetenschappelijke inzichten van het ogenblik, integreren we deze met onze eigen klinische ervaring en proberen zo samen met de patiënt een antwoord te vinden op de zorgvraag.

Ons aanbod 
Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om onze patiënten te kunnen bijstaan van voor de geboorte, tijdens alle levensfasen.
U kan bij ons terecht voor onder meer:
- zuigelingenzorg 
- zwangerschapsbegeleiding
- gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
- hechtingen en kleine ongevallen
- preventieve gezondheidsonderzoeken
- vaccinaties
- preoperatieve onderzoeken met elektrocardiogram (EKG)
- longfunctietesten voor astma en chronische bronchitis
- ouderenzorg
- palliatieve zorg
- ...

Huisarts in Opleiding (HAIO)
De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zich zelfstandig als huisarts mag vestigen dient men nadien nog 2 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot arts-specialist.
De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van haar praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen. Een HAIO blijft normaal 1 of 2 jaar in onze praktijk.

We werken ook samen met de KU Leuven voor de opleiding van studenten geneeskunde. Soms vragen we hiervoor uw medewerking, waarvoor onze dank.
U kan echter altijd melden indien u dit niet past.Bancontact

U kan betalen met Bancontact in de praktijk.