Caroline staat in voor het medisch secretariaat. U kan bij haar terecht om:

  • Afspraken bij alle huisartsen en diëtiste te maken.
  • Huisbezoeken te regelen, liefst aan te vragen tussen 8 en 10 ’s morgens.
  • Medicatievoorschriften, verwijsbrieven, laboresultaten en verslagen te bekomen. (24 uur na aanvraag tenzij anders vermeld, enkel GMD patiënten.)
  • Allerlei vragen en inlichtingen.


Openingsuren secretariaat:

Maandag         8.00 - 12.00
Dinsdag           8.00 - 12.00
Woensdag       8.00 - 11.30
Donderdag      8.00 - 12.00
Vrijdag             8.00 - 12.00

Buiten deze uren beantwoorden de dokters zelf hun telefoon. Het gebeurt dat ze niet onmiddellijk kunnen opnemen. Heb dan even geduld of bel na enkele minuten terug, u wordt zo snel mogelijk geholpen.

Om uw arts persoonlijk te bereiken belt u liefst op het einde van zijn of haar consultatieuur. Gelieve het bondig te houden, de patiënt op de raadpleging zal u dankbaar zijn.