Van elke patiënt houden we een beveiligd elektronisch medisch dossier bij. Dit kan, indien nodig, door elke arts van de praktijk geraadpleegd worden. Dit waarborgt de continuïteit van de medische zorgen, ook bij afwezigheid van uw vertrouwde huisarts. Verslagen van een bezoek aan een specialist, laboresultaten en informatie van andere onderzoeken nemen we in het dossier op. Het is dus belangrijk voor de volledigheid van uw medisch dossier om gegevens over allergie, medicatie, vaccinaties, een bezoek aan een specialist met of zonder doorverwijzing, ... steeds te laten opnemen in uw dossier. Op deze manier behouden we steeds een volledig overzicht van alle gegevens wat noodzakelijk is voor een goede medische begeleiding.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)
Het is in uw belang dat al uw medische gegevens gecentraliseerd zijn in één praktijk. Zo kunnen we instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.
Met een GMD schrijft u zich in bij uw huisarts naar keuze en geniet u van een verhoogde terugbetaling van uw consultatie door het ziekenfonds. Bent u ouder dan 75, dan telt dit ook bij een huisbezoek. Deze verhoogde terugbetaling is geldig gedurende een jaar bij elke huisarts in onze praktijk die u consulteert.
Op uw vraag zal uw huisarts een GMD opstarten.