Bloedafname door een verpleegkundige

Op woensdag en donderdag is er in de praktijk een "prik-uurtje" voorzien vanaf 8u t.e.m.10u.

Een verpleegkundige voert dan bloedafnames (INR controle, controle diabetes, jaarlijkse controle, opvolging schildklier, hypertensie, zwangerschap, SOA, enz..) uit.

Gezien het enkel om een bloedafname gaat, kunnen we heel wat patiënten van een bloedafname voorzien op een korte tijd. Een afspraak bij de verpleegkundige moet gevolgd worden door een afspraak bij de huisartsDe bloedafname door de verpleegkundige is gratis.

De bedoeling is dan dat u een afspraak maakt op één van de volgende dagen met de huisarts voor de bespreking van de resultaten en voor eventuele voorschriften.

Zo kunnen we meer tijd voor u vrijmaken want dat is telefonisch vaak niet mogelijk.


Een afspraak met de verpleegkundige kan telefonisch via het secretariaat.

Een afspraak met de dokter voor opvolging kan telefonisch via het secretariaat of via de online agenda.


Elektronisch medisch dossier

Van elke patiënt houden we een beveiligd elektronisch medisch dossier bij. Dit kan, indien nodig, door elke arts van de praktijk geraadpleegd worden. Dit waarborgt de continuïteit van de medische zorgen, ook bij afwezigheid van uw vertrouwde huisarts. Verslagen van een bezoek aan een specialist, laboresultaten en informatie van andere onderzoeken nemen we in het dossier op. Het is dus belangrijk voor de volledigheid van uw medisch dossier om gegevens over allergie, medicatie, vaccinaties, een bezoek aan een specialist met of zonder doorverwijzing, ... steeds te laten opnemen in uw dossier. Op deze manier behouden we steeds een volledig overzicht van alle gegevens wat noodzakelijk is voor een goede medische begeleiding.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)
Het is in uw belang dat al uw medische gegevens gecentraliseerd zijn in één praktijk. Zo kunnen we instaan voor een integrale en persoonlijke gezondheidszorg.
Met een GMD schrijft u zich in bij uw huisarts naar keuze en geniet u van een verhoogde terugbetaling van uw consultatie door het ziekenfonds. Bent u ouder dan 75, dan telt dit ook bij een huisbezoek. Deze verhoogde terugbetaling is geldig gedurende een jaar bij elke huisarts in onze praktijk die u consulteert.
Op uw vraag zal uw huisarts een GMD opstarten. 


Vitalink

Vitalink is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Vandaag deelt Vitalink gegevens over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts. De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming, bepaalt zelf wie de gegevens kan zien en kan op elk moment de gegevens bekijken. Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven. Vitalink is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en wordt beheerd door zorgverleners en patiënten. Vitalink werkt met strenge veiligheids- en privacygaranties. Zorgverleners gebruiken Vitalink via hun eigen softwarepakketten, de patiënt kan zijn eigen gegevens consulteren met de Patiënt HealthViewer. Uw gezondheidsgegevens zijn heel persoonlijk en privacygevoelig. Vitalink garandeert een sluitende beveiliging van de gegevens. En als patiënt houdt u de controle over wie de toestemming krijgt om uw gezondheidsgegevens te gebruiken.

http://www.vitalink.be

Hoe Vitalink gebruiken?

1. Toestemming geven 

U moet toestemming geven dat gezondheidsgegevens over u gedeeld mogen worden tussen zorgverleners. Alleen dan kan er iets over u op Vitalink verschijnen.
2. Kiezen welke zorgverleners toegang krijgen
U registreert zelf welke zorgverleners een therapeutische relatie met u hebben en dus aan uw gegevens kunnen. U kan ook zorgverleners uitsluiten.

3. Gegevens bekijken en wijzigen
Installeer de Patiënt HealthViewer op uw computer, maak u bekend met uw elektronische identiteitskaart en kijk welke gegevens er over u in Vitalink zitten.
4. Controleren wie naar uw gegevens kijkt
In de Patiënt HealthViewer ziet u ook welke zorgverleners wanneer naar uw gegevens gekeken hebben.


Medische vragenlijsten en interessante links

Moet ik naar de dokter? "zelftriage"

Folders

Medische vragenlijsten

Deze test helpt je arts om je klachten en behandeling voor COPD goed op te volgen

Deze test helpt je arts om je klachten en behandeling voor ASTMA goed op te volgen


Preventie consultatie

gepost op vrijdag 21 juni 2013

Voorkomen is beter dan genezen!
Vul thuis de gezondheidsgids in die je vindt bij de "links en vragenlijsten" en maak een afspraak met je huisarts om deze te overlopen.
Zo stel je samen met je arts een preventieplanning op.

Bancontact

gepost op donderdag 26 april 2012

U kan betalen met Bancontact in de praktijk. Vraag ernaar bij uw arts!