Telefonisch

Om telefonisch een afspraak te maken (02/377.51.78) belt u het liefst in de voormiddag, dan is de secretaresse steeds aanwezig.

Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u, in de mate van het mogelijke, tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.

Consultaties

 • De afspraken op maandag voormiddag bij dr. Siegfried Geens kunnen enkel de dag zelf telefonisch of aan de balie worden vastgelegd.
 • Alle andere consultaties zijn na afspraak.

 • Afspraken kan u steeds online boeken of telefonisch tijdens de kantooruren.

 • Heeft uw arts het te druk of is die afwezig dan kan u steeds bij een collega terecht.

 • Meent u meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (verzekeringsonderzoek, preoperatief onderzoek, gesprek, gynaecologisch onderzoek, EKG, …) meldt dit vooraf zodat de nodige tijd voorzien wordt.

 • Als u een afspraak maakt voor meerdere personen vermeldt dit dan. Zo kan de wachttijd voor iedereen beperkt worden.

 • Als u een afspraak niet kan nakomen, verwittig ons dan tijdig. Een andere patiënt kan sneller geholpen worden.

 • Telefonische en e-mail consultaties zijn niet voorzien. Raadpleeg uw arts persoonlijk bij medische problemen.

 • Dringende hulpverlening
  Voor dringende hulpverlening (snijwonde, valpartij, hevige acute pijnen, …) kan u steeds terecht in de praktijk. Indien mogelijk neemt u eerst contact op met het secretariaat. Zo kan een dokter u zo snel mogelijk verder helpen.

  Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u, in de mate van het mogelijke, tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.

  Avondwacht en weekendwacht
  Na 19.00 uur, ’s nachts en in het weekend kan u voor dringende gevallen steeds bellen op het gewone telefoonnummer. U wordt automatisch doorverbonden met de wachtdoende arts.

Raadpleging