Code/contacttracing: 02 2141919Info coronavirus:  0800 14689


Welkom bij Huisartsenpraktijk Nieuwenhoven


Covid vragen?

       

        Kinderen

       

    U vindt meer informatie in onze rubriek "COVID 19" bovenaan

        Vaccinatie

 • 12 jaar of ouder en nog niet gevaccineerd? zonder afspraak tijdens het vrij inloopmoment in het vaccinatiecentrum!

 • Informatie vaccinatie kinderen

 • vaccinatiecentrum Zennevallei

 • 45jaar of ouder? Deze vragenlijst helpt je arts om samen met jou een preventieplan op maat op te stellen

  Verlenging patiëntenstop voor nieuwe patiënten(13/07/2020)

  Door de drukte in de praktijk en het belang dat we hechten aan kwaliteitsvolle zorg voor onze reeds ingeschreven patienten, kunnen we tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aannemen. 


  Overbelasting telefoonlijn op maandagmorgen

  Onze telefoon is maandagmorgen overbelast (meer dan 120 oproepen!) en patienten kunnen ons niet steeds bereiken voor dringende vragen.

  We vragen om maandag voormiddag niet te bellen voor voorschriften en niet dringende vragen.

  Caroline, onze praktijkassistente, is ook aanwezig op alle andere voormiddagen.

  Dank u.In onze multidisciplinaire groepspraktijk werken we samen met 3 huisartsen, 1 haio, 3 psychologen, 1 diëtiste, 1 gezondheidscoach, 2 verpleegkundigen en een secretaresse.
We streven naar een professionele en kwalitatief hoogstaande continue zorgverlening voor de patiënten. Door goede samenwerking en overleg kunnen we, met de ondersteuning van ons secretariaat, deze zorg verlenen.
Er zijn vaste afspraken over de permanentie, het elektronisch medisch dossier en het globaal medisch dossier(GMD). Voor de patiënt betekent dit dat onze artsen, indien nodig, steeds toegang hebben tot eenzelfde patiëntendossier.
Als groep trachten we zo accuraat mogelijk aansluiting te vinden met de juiste wetenschappelijke inzichten van het ogenblik, integreren we deze met onze eigen klinische ervaring en proberen zo samen met de patiënt een antwoord te vinden op de zorgvraag.


Ons aanbod 
Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om onze patiënten te kunnen bijstaan van voor de geboorte, tijdens alle levensfasen.
U kan bij ons terecht voor onder meer:
- zuigelingenzorg 
- zwangerschapsbegeleiding
- gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
- hechtingen en kleine ongevallen
- preventieve gezondheidsonderzoeken
- vaccinaties
- preoperatieve onderzoeken met elektrocardiogram (EKG)
- longfunctietesten voor astma en chronische bronchitis
- ouderenzorg
- palliatieve zorg
- ...

Huisarts in Opleiding (HAIO)
De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 6 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zich zelfstandig als huisarts mag vestigen dient men nadien nog 3 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot arts-specialist.
De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van haar praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen. Een HAIO blijft normaal 1 of 2 jaar in onze praktijk.

We werken ook samen met de KU Leuven voor de opleiding van studenten geneeskunde. Soms vragen we hiervoor uw medewerking, waarvoor onze dank.
U kan echter altijd melden indien u dit niet past.


Bancontact

U kan betalen met Bancontact en Payconiq in de praktijk.